Cơ bida KHOA chuyên sản xuất các loại cơ bida:

  • Cơ libre

  • Dùng chơi bida tự do
  • Cơ 3 băng

  • Dùng chơi bida 3 băng, hoặc 1 băng
  • Cơ lỗ

  • Dùng chơi bida lỗ, hoặc pool, snooker

ĐƯỢC ƯA CHUỘNG

Các dòng cơ được nhiều Cơ thủ lựa chọn tại Cơ bida KHOA