Menu
Giỏ hàng của bạn

Cơ 3 băng

Cơ 3 băng
Nhà sản xuất: KHOA
Power WG (3 băng)Cán cơ làm từ gỗ cẩm lai đực đen, cẩn ghép các họa tiết caro vàng và so..
5.300.000₫
Nhà sản xuất: KHOA
Power Min GR (3 băng)Cán cơ làm từ gỗ cẩm lai đực đen, cẩn ghép các sọc dài bằng đá xan..
4.800.000₫
Nhà sản xuất: KHOA
GA PRO BB (3 băng)Cán cơ làm từ gỗ cẩm lai đực đen tự nhiên, được ghép rất nhiều họa tiê..
9.100.000₫
Nhà sản xuất: KHOA
Power Pink (3 băng)Cán cơ làm từ gỗ cẩm lai đực đen, cẩn ghép các họa tiết caro và sọc ..
5.300.000₫
Nhà sản xuất: KHOA
Monia (3 băng)Cán cơ làm từ gỗ cẩm lai đực đen, cẩn ghép các họa tiết bằng đá ngũ sắc..
5.800.000₫
Nhà sản xuất: KHOA
Mod W (3 băng)Cán cơ làm từ gỗ cẩm lai đực đen và gỗ hard maple, cẩn ghép các họa tiết ..
4.600.000₫
Nhà sản xuất: KHOA
MOD H BL (3 băng)Cán cơ làm từ gỗ hương và gỗ hard maple, cẩn ghép các họa tiết bằng đá..
4.600.000₫
Nhà sản xuất: KHOA
BIPO GR (3 băng)Cán cơ phối ghép từ gỗ cẩm lai đực đen và gỗ hard maple, cẩn ghép các ho..
7.000.000₫
Nhà sản xuất: KHOA
Power GO (3 băng)Cán cơ làm từ gỗ cẩm lai đực đen, cẩn ghép các họa tiết caro và sọc da..
5.300.000₫
Nhà sản xuất: KHOA
GA NEW (3 băng)Cán cơ làm từ gỗ cẩm lai đực đen tự nhiên và gỗ cẩm lai quý hiếm. Cẩn gh..
6.300.000₫
Nhà sản xuất: KHOA
Wavy (3 băng)Cán cơ làm từ gỗ hard maple chọn lọc...
4.000.000₫
Nhà sản xuất: KHOA
Power Light (3 băng)Cán cơ làm từ gỗ hard maple, cẩn ghép các họa tiết caro và sọc dài b..
5.300.000₫
Hiển thị 1-12/91 (8 trang)