Menu
Your Cart

Shafts 4 ball

Manufacturer: KHOA
Gỗ Hard Maple Canada Ngọn mộc 4 bi được chọn lọc từ những thanh gỗ Hard Maple Canada tốt nhất. Phôi..
1.800.000₫
Manufacturer: KHOA
Cấu trúc trợ lực Ngọn ghép 10 4 bi sử dụng công nghệ lõi rỗng kết hợp với fiber carbon tạo ra hệ t..
3.300.000₫
Manufacturer: KHOA
Cấu trúc trợ lực Ngọn ghép 20 4 bi sử dụng công nghệ lõi rỗng kết hợp với fiber carbon tạo ra hệ th..
4.800.000₫
Ngọn ghép 10 Premium 4 bi
Premium
Manufacturer: KHOA
Cấu trúc trợ lực Ngọn ghép 10 Premium 4 bi sử dụng công nghệ lõi rỗng kết hợp với fiber carbon tạo..
4.000.000₫
Ngọn ghép 20 Premium 4 bi
Premium
Manufacturer: KHOA
Cấu trúc trợ lực Ngọn ghép 20 Premium 4 bi sử dụng công nghệ lõi rỗng kết hợp với fiber carbon tạo ..
5.800.000₫
Manufacturer: KHOA
Gỗ Hard Maple Canada Ngọn mộc nhuộm đen 4 bi được chọn lọc từ những thanh gỗ Hard Maple Canada tốt ..
2.100.000₫
Manufacturer: KHOA
Cấu trúc trợ lực Ngọn ghép 10 nhuộm đen 4 bi sử dụng công nghệ lõi rỗng kết hợp với fiber carbon t..
3.600.000₫
Manufacturer: KHOA
Cấu trúc trợ lực Ngọn ghép 20 nhuộm đen 4 bi sử dụng công nghệ lõi rỗng kết hợp với fiber carbon tạ..
5.100.000₫
Showing 1-8/8 (1 pages)