Menu
Your Cart

Pool cue

Pool cue
Manufacturer: KHOA
Mod NW (Pool)Cán cơ làm từ gỗ cẩm lai đực đen và gỗ hard maple, cẩn ghép các họa tiết b..
5.000.000₫
Manufacturer: KHOA
G9 W (Pool)Cán cơ làm từ gỗ cẩm lai đen tự nhiên. Cẩn ghép nhiều họa tiết nhọn bằng đá..
7.000.000₫
Manufacturer: KHOA
Power Min Pink (Pool)Cán cơ làm từ gỗ cẩm lai đực đen, cẩn ghép các sọc dài bằng đá hồn..
5.000.000₫
Manufacturer: KHOA
GANEW GR (Pool)Cán cơ làm từ gỗ cẩm lai đực đen tự nhiên. Cẩn ghép các sọc caro đỏ và các ..
6.500.000₫
Manufacturer: KHOA
Mod Light (Pool)Cán cơ làm từ gỗ cẩm lai đực đen và gỗ hard maple trắng, cẩn ghép các họ..
5.000.000₫
Manufacturer: KHOA
Monia Light (Pool)Cán cơ làm từ gỗ hard maple, cẩn ghép các họa tiết đá 7 bảy màu và đen...
5.500.000₫
Manufacturer: KHOA
Power Min Go (Pool)Cán cơ làm từ gỗ cẩm lai đực đen, cẩn ghép các sọc dài bằng đá vàng ..
5.000.000₫
Manufacturer: KHOA
GANEW TUR (Pool)Cán cơ làm từ gỗ cẩm lai đực đen tự nhiên. Cẩn ghép các sọc caro và các ho..
6.500.000₫
Manufacturer: KHOA
GANEW GO (Pool)Cán cơ làm từ gỗ cẩm lai đực đen tự nhiên. Cẩn ghép các sọc caro và các họ..
6.500.000₫
Manufacturer: KHOA
BIPO (Pool)Cán cơ phối ghép từ gỗ cẩm lai đực đen và gỗ hard maple, cẩn ghép các họa ti..
7.000.000₫
Manufacturer: KHOA
Power Tur (Pool)Cán cơ làm từ gỗ cẩm lai đực đen, cẩn ghép các họa tiết caro và sọc dà..
5.500.000₫
Manufacturer: KHOA
POWER UP RE (Pool)Cán cơ làm từ gỗ cẩm lai đực đen, cẩn ghép các họa tiết caro và sọc d..
7.000.000₫
Showing 1-12/73 (7 pages)