Menu
Your Cart

Inlay cues 4 ball

Inlay cues 4 ball
Manufacturer: KHOA
GA MIN 5E 2 (4 bi)Cán cơ làm từ gỗ cẩm lai đực đen tự nhiên và gỗ hương sừng. Cẩn ghép các..
5.800.000₫
Manufacturer: KHOA
Amali Plus Gold (4 bi)Cán custom các họa tiết chủ đạo bằng đá vàng gold lấp lánh trên nền gỗ trắng ..
7.800.000₫
Manufacturer: KHOA
City LD (4 bi)Cán cơ được tạo thành từ các mối ghép hình dạng bậc thang độc đáo, thiết kế ..
4.300.000₫
Manufacturer: KHOA
G9 Gold (4 bi)Cán cơ làm từ gỗ cẩm lai đen tự nhiên. Cẩn ghép nhiều họa tiết nhọn bằng ..
6.900.000₫
Manufacturer: KHOA
Cus T05-2 7S (4 bi)Cán cơ làm từ gỗ cẩm lai đực đen tự nhiên và gỗ hard maple, cẩn ghép c..
7.400.000₫
Manufacturer: KHOA
Mod GO (4 bi)Cán cơ làm từ gỗ cẩm lai đực đen và gỗ hard maple, cẩn ghép các họa tiết bằn..
4.800.000₫
Manufacturer: KHOA
Power Pro GR (4 bi)Cán cơ làm từ gỗ hard maple, toàn bộ các họa tiết và bộ chỉ được phối ghép mà..
7.300.000₫
Manufacturer: KHOA
Power Min Go Octa (4 bi)Cán cơ làm từ gỗ cẩm lai đực đen, cẩn ghép các sọc dài bằng đá ..
5.300.000₫
Manufacturer: KHOA
GA MIN 5E (4 bi)Cán cơ làm từ gỗ cẩm lai đực đen tự nhiên. Cẩn ghép các họa tiết từ các..
5.800.000₫
Manufacturer: KHOA
Power Light GR 2 (4 bi)Cán cơ làm từ gỗ hard maple, cẩn ghép các họa tiết caro và sọc dà..
5.400.000₫
Manufacturer: KHOA
Laya CL (4 bi)Cán cơ làm từ gỗ cẩm lai hoặc hương sừng tự nhiên vân sắc đẹp và gỗ hard maple..
5.500.000₫
Manufacturer: KHOA
GA MIN PUR (4 bi)Cán cơ làm từ gỗ cẩm lai đực đen tự nhiên. Cẩn ghép các họa tiết từ đa..
5.800.000₫
Showing 1-12/108 (9 pages)