Menu
Your Cart

Inlay cues - 3 cushion

Inlay cues - 3 cushion
Manufacturer: KHOA
GA MIN 5E 2 (3 băng)Cán cơ làm từ gỗ cẩm lai đực đen tự nhiên và gỗ hương sừng. Cẩn ghép ca..
5.800.000₫
Manufacturer: KHOA
Amali Plus Gold (3 băng)Cán custom các họa tiết chủ đạo bằng đá vàng gold lấp lánh trên nền gỗ trắn..
7.800.000₫
Manufacturer: KHOA
City LD (3 băng)Cán cơ được tạo thành từ các mối ghép hình dạng bậc thang độc đáo, thiết k..
4.300.000₫
Manufacturer: KHOA
G9 Gold (3 băng)Cán cơ làm từ gỗ cẩm lai đen tự nhiên. Cẩn ghép nhiều họa tiết nhọn bằn..
6.900.000₫
Manufacturer: KHOA
Cus T05-2 7S (3 băng)Cán cơ làm từ gỗ cẩm lai đực đen tự nhiên và gỗ hard maple, cẩn ghép..
7.400.000₫
Manufacturer: KHOA
Mod GO (3 băng)Cán cơ làm từ gỗ cẩm lai đực đen và gỗ hard maple, cẩn ghép các họa tiết bă..
4.800.000₫
Manufacturer: KHOA
Power Pro GR (3 băng)Cán cơ làm từ gỗ hard maple, toàn bộ các họa tiết và bộ chỉ được phối ghép ..
7.300.000₫
Manufacturer: KHOA
Power Min Go Octa (3 băng)Cán cơ làm từ gỗ cẩm lai đực đen, cẩn ghép các sọc dài bằng đa..
5.300.000₫
Manufacturer: KHOA
GA MIN 5E (3 băng)Cán cơ làm từ gỗ cẩm lai đực đen tự nhiên. Cẩn ghép các họa tiết từ c..
5.800.000₫
Manufacturer: KHOA
Power Light GR 2 (3 băng)Cán cơ làm từ gỗ hard maple, cẩn ghép các họa tiết caro và sọc d..
5.400.000₫
Manufacturer: KHOA
Laya CL (3 băng)Cán cơ làm từ gỗ cẩm lai hoặc hương sừng tự nhiên vân sắc đẹp và gỗ hard map..
5.500.000₫
Manufacturer: KHOA
GA MIN PUR (3 băng)Cán cơ làm từ gỗ cẩm lai đực đen tự nhiên. Cẩn ghép các họa tiết từ ..
5.800.000₫
Showing 1-12/108 (9 pages)