Menu
Your Cart

Libre cue

Libre cue
Manufacturer: KHOA
G9 BL (Libre)Cán cơ làm từ gỗ cẩm lai đen tự nhiên. Cẩn ghép nhiều họa tiết nhọn bằng đ..
6.000.000₫
Manufacturer: KHOA
Eiffel (Libre)Cán cơ làm từ gỗ cẩm lai đực đen và gỗ hard maple, cẩn ghép các họa tiết ..
8.000.000₫
Manufacturer: KHOA
Cus T05 7S (Libre)Cán cơ làm từ gỗ cẩm lai đực đen tự nhiên và gỗ hard maple, cẩn ghép ca..
6.500.000₫
Manufacturer: KHOA
Classic Pro LD (Libre)Cán cơ làm từ gỗ cẩm lai đực đen và gỗ hard maple, cẩn ghép các họ..
4.000.000₫
Manufacturer: KHOA
Blades LD (Libre)Cán cơ làm từ gỗ cẩm lai đen tự nhiên, cẩn ghép các họa tiết đá trắng,..
5.000.000₫
Manufacturer: KHOA
Amali Plus Mix (Libre)Cán ghép đá màu sắc ngũ hành kim, thủy, mộc, hỏa, thổ tương ứng tr..
7.000.000₫
Manufacturer: KHOA
Zanet Cus (Libre)Cán cơ làm từ gỗ cẩm lai đực đen và gỗ hard maple, cẩn ghép các họa tiê..
6.000.000₫
Manufacturer: KHOA
Twist 3 (Libre)Cán cơ làm từ gỗ cẩm lai đực đen và gỗ hard maple, cẩn ghép các họa tiết..
3.800.000₫
Manufacturer: KHOA
Twist 2 (Libre)Cán cơ làm từ gỗ cẩm lai đực đen và gỗ hard maple, cẩn ghép các họa tiết..
3.800.000₫
Manufacturer: KHOA
Twist 1 (Libre)Cán cơ làm từ gỗ cẩm lai đực đen và gỗ hard maple, cẩn ghép các họa tiết..
3.800.000₫
TET Pink premium (Libre)
Premium
Manufacturer: KHOA
TET Pink premium (Libre)Cán cơ làm từ gỗ cẩm lai quý hiếm và gỗ hard maple. Mẫu cơ được t..
12.500.000₫
TET Gold premium (Libre)
Premium
Manufacturer: KHOA
TET Gold premium (Libre)Cán cơ làm từ gỗ cẩm lai quý hiếm và gỗ hard maple. Mẫu cơ được t..
12.500.000₫
Showing 61-72/135 (12 pages)