Thông số kỹ thuật cơ Cơ CLASSIC I bao gồm 3 thể loại cơ riêng:
  • Cơ libre

  • 2.500.000đ
   • Trọng lượng 420g
   • Đường kính phíp 11.5mm
   • Chiều dài 142cm
   • Loại khớp nối ren gỗ
   • Đầu cơ R
  • Cơ 3 băng

  • 2.700.000đ
   • Trọng lượng 520g
   • Đường kính phíp 12mm
   • Chiều dài 145cm
   • Loại khớp nối ren inox
   • Đầu cơ Adam
  • Cơ lỗ

  • 2.700.000đ
   • Trọng lượng 530g
   • Đường kính phíp 12.5mm
   • Chiều dài 147cm
   • Loại khớp nối ren inox
   • Đầu cơ Adam