Thanh toán bằng Momo

Hoặc chuyển khoản đến 1 trong các tài khoản sau:


VPbank - Chi nhánh Hồ Chí Minh
Tên tk: PHẠM HỒNG KHOA
Số tk: 125939228 Copy

Vietcombank - Chi nhánh Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Tên tk: PHẠM HỒNG KHOA
Số tk: 0531000295074 Copy

Agribank - Chi nhánh 9, Hồ Chí Minh
Tên tk: PHẠM HỒNG KHOA
Số tk: 6300205730710 Copy