SIẾT THẬT CHẶT
Siết thật chặt ngọn và cán cơ lại với nhau.
Như vậy:
cơ sẽ thẳng nhất,
không làm hư khớp nối,
lực đánh sẽ chính xác và độ rung của cơ sẽ tốt nhất.

LÀM MỚI NGỌN
Thấm sáp đánh bóng Cana lên vải khô,
chùi đều lên ngọn cơ,
Làm liên tục cho đến khi ưng ý.
Tuyệt đối:
KHÔNG dùng khăn giấy ướt hoặc khăn ẩm chà lên ngọn cơ.

BẢO QUẢN CƠ
Tháo cơ ra bỏ vào hộp đựng và
có thể treo lên hoặc dựa vào tường.
KHÔNG:
Đặt cơ nằm hoặc dựa vào tường.
Để cơ ở nơi có nhiệt độ cao hoặc ẩm ướt,
Như vậy cơ sẽ dễ bị cong.

CÁCH XỬ LÝ NGỌN CƠ BỊ NHÁM
Dùng giấy nhám mịn loại 600 chà lên ngọn gỗ bị nhám,
chà đều tay dọc theo theo chiều gỗ.
Làm liên tục cho đến khi mặt gỗ mịn.
Sau đó dùng sáp đánh bóng Cana chùi lại như trên.