Cơ bida KHOA chuyên sản xuất các loại cơ bida:

  • Cơ libre

  • Thể loại chơi libre, phăng sử dụng khớp nối gỗ thế hệ mới
  • Cơ 3 băng

  • Sử dụng loại khớp inox tháo lắp nhanh chóng
  • Cơ lỗ

  • Chơi pool, snooker. Sử dụng loại khớp inox tháo lắp nhanh chóng