Menu
Your Cart

KHOA

Masai Premium Red (Libre)
Premium
Manufacturer: KHOA
Masai Premium Red (Libre)Cán cơ làm từ gỗ cẩm lai đực đen chọn lọc. Cẩn ghép các họa tiê..
24.000.000₫
Masai Premium Red (4 ball)
Premium
Manufacturer: KHOA
Masai Premium Red (4 bi)Cán cơ làm từ gỗ cẩm lai đực đen chọn lọc. Cẩn ghép các họa tiế..
24.500.000₫
Masai Premium Red (3 cushion)
Premium
Manufacturer: KHOA
Masai Premium Red (3 băng)Cán cơ làm từ gỗ cẩm lai đực đen chọn lọc. Cẩn ghép các họa ti..
24.500.000₫
Manufacturer: KHOA
Power Pro GR (Pool)Cán cơ làm từ gỗ hard maple, toàn bộ các họa tiết và bộ chỉ được phối ghép mà..
7.500.000₫
Manufacturer: KHOA
Power Pro GR (Libre)Cán cơ làm từ gỗ hard maple, toàn bộ các họa tiết và bộ chỉ được phối ghép m..
6.500.000₫
Manufacturer: KHOA
Power Pro GR (4 bi)Cán cơ làm từ gỗ hard maple, toàn bộ các họa tiết và bộ chỉ được phối ghép mà..
7.300.000₫
Manufacturer: KHOA
Power Pro GR (3 băng)Cán cơ làm từ gỗ hard maple, toàn bộ các họa tiết và bộ chỉ được phối ghép ..
7.300.000₫
Manufacturer: KHOA
Power Min Go Octa (Pool)Cán cơ làm từ gỗ cẩm lai đực đen, cẩn ghép các sọc dài bằng đá ..
5.500.000₫
Manufacturer: KHOA
Power Min Go Octa (Libre)Cán cơ làm từ gỗ cẩm lai đực đen, cẩn ghép các sọc dài bằng đá..
4.500.000₫
Manufacturer: KHOA
Power Min Go Octa (4 bi)Cán cơ làm từ gỗ cẩm lai đực đen, cẩn ghép các sọc dài bằng đá ..
5.300.000₫
Manufacturer: KHOA
Power Min Go Octa (3 băng)Cán cơ làm từ gỗ cẩm lai đực đen, cẩn ghép các sọc dài bằng đa..
5.300.000₫
Manufacturer: KHOA
GA MIN 5E (Pool)Cán cơ làm từ gỗ cẩm lai đực đen tự nhiên. Cẩn ghép các họa tiết từ các..
6.000.000₫
Showing 25-36/503 (42 pages)