Cơ Rồng Lý - Cơ bida KHOA
Description

Đây là dòng cơ mỹ thuật, được trang trí bằng hình ảnh Rồng thời Lý thông qua cách vẽ thủ công của họa sĩ. Với những nét cọ uốn lượn, cộng với hình ảnh Rồng uy nghi, mang lại những nét riêng cho cơ, thể hiện đẳng cấp của cơ thủ. Chỉ có ở cơ bida KHOA.

Availability: Discontinued

Discontinued, please select another model!

Related Products

Cơ Rồng Lý