Cơ Rồng Lý - Cơ bida KHOA
Description

Đây là dòng cơ mỹ thuật, được trang trí bằng hình ảnh Rồng thời Lý thông qua cách vẽ thủ công của họa sĩ. Với những nét cọ uốn lượn, cộng với hình ảnh Rồng uy nghi, mang lại những nét riêng cho cơ, thể hiện đẳng cấp của cơ thủ. Chỉ có ở cơ bida KHOA.

Specification
  • Libre cue

   • Wood type Bằng Lăng (thân trên), Bằng Lăng (thân dưới)
   • Weight 420g
   • Total length 142cm
   • Ferrule diameter 11.5mm
   • Ferrule Glass ferrule
   • Joint type Wood joint
   • Cue Tip R
  • 3 cushion cue

   • Wood type Bằng Lăng (thân trên), Bằng Lăng (thân dưới)
   • Weight 520g
   • Total length 145.5cm
   • Ferrule diameter 12mm
   • Ferrule Glass ferrule
   • Joint type Inox joint
   • Cue Tip Adam
  • Pool cue

   • Wood type Bằng Lăng (thân trên), Bằng Lăng (thân dưới)
   • Weight 530g
   • Total length 147.5cm
   • Ferrule diameter 12.5mm
   • Ferrule Glass ferrule
   • Joint type Inox joint
   • Cue Tip Adam
Availability: Discontinued

Discontinued, please select another model!

Related Products

Cơ Rồng Lý