Cơ Lai Sọc Vàng - Cơ bida KHOA
Description

Cán cơ được làm từ gỗ Cẩm Lai màu nâu có những sọc vàng rất đẹp. Gỗ Cẩm Lai này rất hiếm.

Ngọn cơ được làm từ gỗ Hard Maple Canada thượng hạng, chất lượng tốt nhất. Gỗ đã được sấy khô và phơi nhiệt trong thời gian dài để có được độ ẩm thích hợp. Giúp ngọn cơ thẳng bền hơn.

Availability: Discontinued

Discontinued, please select another model!

Related Products

Cơ Lai Sọc Vàng