Cơ bida 3 băng sử dụng loại khớp inox tháo lắp nhanh chóng.